Procedura Insolvenței

Echipa noastră a acumulat o experiență considerabilă ȋn toate etapele procedurilor de restructurare și insolvență. Oferim asistență creditorilor, debitorilor, precum și altor părți implicate în astfel de proceduri.

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

  • Formularea cererilor de intrare in insolvență;
  • Formularea apărărilor împotriva unei cereri de intrare în insolvență;
  • Formularea cererilor de înscriere la masa credală a creanțelor;
  • Formularea contestațiilor și a căilor de atac reglementate de lege împotriva măsurilor dispuse de practicianul în insolvență și față de soluțiile pronunțate în procedura insolvenței și a falimentului;
  • Asistarea clientului la adunările creditorilor;
  • Alte servicii legate de procedura de insolvență/faliment;