Dreptul Afacerilor

Cabinetul de avocat Anca Săsăran oferă consiliere juridică în negocierea și redactarea contractelor comerciale, în formularea unor clauze specifice și adaptate clienților, pentru asigurarea drepturilor și obligațiilor acestora în raportul juridic contractual. Oferim asistență și consultanță juridică completă în materia societăților comerciale și, totodată, asistăm și reprezentăm clienți persoane fizice și juridice în activitatea de constituire a unei societăți, redactând acte constitutive, declarații, și îndeplinind formalitățile necesare de înregistrare.

În materia contractelor vă oferim servicii complete, precum:

 • Redactarea contractelor de tipul:
  • contract de vânzare – cumpărare;
  • contract de închiriere;
  • contract de mandat;
  • contract de prestări servicii;
  • contract de cesiune creanță;
  • contract de împrumut;
  • contract de cesiune părți sociale;
  • contract de comision;
  • contract de donație;
  • contract de custodie;
 • Analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor civile și comerciale primite spre verificare;
 • Asistența avocațială la negocierea contractelor;
 • Asistența avocațială la încheierea contractelor;
 • Alte servicii referitoare la contractele comerciale și civile;

În materia societăților, asistăm și reprezintăm clienții persoane fizice și juridice în cadrul adunărilor generale ale societăților, redactând acte specifice desfășurării activității unei societăți. Totodată, asistăm și reprezentăm clienții persoane fizice și juridice în negocieri, având ca obiect funcționarea și modificarea societăților (fuziuni, divizări), precum și în cadrul unor litigii având ca obiect înființarea, funcționarea, modificarea ori încetarea societăților.

De asemenea, oferim consultanță și asistență juridică în materia următoarelor formalități care trebuie îndeplinite în fața Oficiului Registrului Comerțului de către societăți, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale:

 • constituirea şi înregistrarea;
 • redactarea de acte constitutive, hotărâri ale adunărilor generale, decizii ale organelor de conducere a societăţilor;
 • atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • redactarea contractelor de comodat şi închiriere, si a altor documente specifice;
 • modificarea sediului social, a denumirii sau a organelor de conducere;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
 • cesiunea părților sociale;
 • schimbarea si revocarea administratorilor;
 • majorarea şi reducerea capitalului social;
 • modificare si autorizare obiect de activitate;
 • dizolvare, lichidare, radiere societăţi comerciale;
 • reprezentare în fata Oficiului Registrului Comerțului;
 • numire / revocare administratori;
 • recodificări CAEN;
 • alte formalități necesar a fi realizate în fața ORC;