Drept Civil

În materia dreptului civil, Cabinetul de Avocat Anca Săsăran are o experiență solidă, sens în care vă poate spriji prin consultanță juridică, redactare documente, reprezentare și asistare, în următoarele tipuri de acțiuni, însă fără a ne limita la cele enumerate cu titlu exemplificativ:


Acțiuni referitoare la Dreptul familiei

 • Redactarea şi depunerea actelor de divorţ la instanţa competentă;
 • Acţiuni având ca obiect stabilirea pensiei de întreţinere pentru minori, acţiuni având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti exclusive de către un singur părinte, stabilirea programului de vizitare, suplinirea consimţământului unui părinte la ieşirea din ţară cu minorul sau pentru efectuarea actelor acestuia;
 • În cazuri urgente, formularea unei cereri având ca obiect emiterea unei ordonanţe preşedinţiale;
 • Asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj ale bunurilor soţilor;
 • Asistenţă la eventualele negocieri purtate cu partea adversă, în vederea încheierii unui acord pentru partajarea bunurilor comune;
 • Acțiuni cu privire la minori rezultați din afara căsătoriei;


Acțiuni privitoare la bunuri

 • Revendicări imobiliare
 • Exproprieri
 • Constatarea dreptului de proprietate sau a altui drept real
 • Uzucapiune
 • Acțiuni posesorii
 • Acțiuni în granițuire
 • Acțiuni având ca obiect dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
 • Acțiuni având ca obiect iesiri din indiviziune, partaj
 • Acțiuni de carte funciară

Acțiuni referitoare la succesiuni
Acțiuni privind răspunderea civilă contractuală
Acțiuni privind răspunderea civilă delictuală
Acțiuni de evacuare
Acțiuni de executare silită
Ordonanțe de plată