O modificare importantă a Codului fiscal adusă de dispozițiile OUG 168/2022 o constituie introducerea în cadrul articolului 456 Cod fiscal a unei noi categorii de contribuabili scutiți de plata impozitului/taxei pe clădiri și anume:

h)clădirile unităţilor sanitare publice şi private, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie;

Modificarea rezidă în faptul că legiuitorul a considerat să acorde începând din 01 ianuarie 2023 scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri atât unităților sanitare publice cât și celor private.

Prin urmare sfătuim toți contribuabilii care se circumscriu noțiunii de unitate sanitară privată (a se înțelege policlinici private, clinici private, cabinete stomatologice etc) să depună la Primăriile arondate dovada faptului că desfășoară activități medicale în spațiile pe care le dețin pentru a beneficia de această scutire de impozit/taxă pe clădiri.

Atenție!!! A se depune până în data de 31.03.2023.

A.S.